Leoman’s blog

bi blög

Archive for the ‘plesk’ tag

Parallels Plesk Asp.NET MVC2 ‘Access is denied’ hatası

leave a comment

Plesk yüklü sunucunuza Asp.NET MVC2 yükledikten sonra applicationlar üzerinde aşağıdaki gibi bir hata almanız olasıdır.

Server Error in ‘/’ Application

Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Could not load file or assembly ‘System.ServiceModel, Version=3.0.0.0 Culture…..

Bunun nedeni MVC ile yüklenen assembly’lerin Microsoft.NET kurulum dizini yerine %windir%\assembly içerisinde olmasındandır.
Bu dizine gerekli izinlerin verilmesi için %plesk_dir%\etc\DiskSecurity\DiskSecurity.xml içerisine tagleri arasına aşağıdaki satırları ekleyerek Plesk Reconfigurator Tool içerisinden Correct disk permissions’ı çalıştırmak bu problemi çözmek için yeterli olacaktır.

Written by leoman

January 11th, 2011 at 1:35 pm

Parallels Plesk Windows üzerinde MS DNS problemi

leave a comment

Windows 2008 üzerinde Parallels Plesk kurulumu yaptınız ve standart olarak gelen DNS sunucu olan Bind’ı Microsoft DNS Server ile değiştirmek istiyorsanız bu işlemi yaptığınızda ya da DNS ile ilgili bir işlem yapmak istediğinizde;

dnsmng.exe REMOVE * also worked without any errors

Benzeri bir hata almanız olasıdır. Aynı hatanın farklı versiyonlarını yine DNS ile ilgili işlemler sırasında almanız mümkündür.

Bu problemi MS tarafından yayınlanmış “Visual C++ 2005 Redistributable Package ATL Security Update” paketi ve Parallels’in yeniden yayınladığı bir DLL’i güncelleyerek çözebilirsiniz .

Bunun için Microsoft download sayfasından linkteki dosyayı indirerek yüklemeniz;

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=766a6af7-ec73-40ff-b072-9112bab119c2&displaylang=en

Arından da %plesk_bin%\MsProv.dll dosyasını Plesk sürümünüze uygun olanla (her ihtimale karşın eski dosyayı yedeklemeyi unutmayınız) değiştirmeniz yeterli olacaktır.

Plesk 8.6;
http://kb.parallels.com/Attachments/13357/Attachments/MsProv86.zip
Plesk 9.0-9.3;
http://kb.parallels.com/Attachments/13357/Attachments/MsProv.dll.900-930.zip

Plesk 9.5;
http://kb.parallels.com/Attachments/13357/Attachments/MsProv.950.zip

Dökümanın orjinali için;

http://kb.parallels.com/en/8652

Written by leoman

December 15th, 2010 at 3:53 pm

Posted in Sistem Yönetimi

Tagged with , , ,