Leoman’s blog

bi blög

Archive for the ‘geoip’ tag

Apache üzerinde Geo-IP filtering

leave a comment

Bir web projesinde gelen ziyaretçinin geo-location kaynağına göre farklı durumlar yaratmak isteniyor ise bunun için kullanabileceğimiz çözümün adı MaxMind-GeoIP [1].

Ne?

MaxMind bu konuda birden farklı veritabanı sunuyor. Eğer kaynak ülkeye göre işlem yapmak isterseniz GeoIP [2], şehire göre işlem yapmak istiyorsanız GeoCity [3] veritabanını kullanabilirsiniz. Ücretli satılan bu veritabanları yerine ücretiz kullanıma sahip olan GeoLite [4] [5] serilerini de kullanmak mümkün. Yalnız bu serileri belirli aralıklarda elle güncellemeniz gerekeceğini unutmamalısınız.

Nasıl?

Bu işlemlerin tamamı için PHP, Python, C, C# gibi MaxMind’ın sağlamış olduğu kütüphaneleri ya da Apache modülü gibi API’leri kullanabilmektesiniz.

Apache için geo-ip modülünü aktif etmek 3 adımlık bir süreçten ibaret;


apt-get install libapache2-mod-geoip
nano /etc/apache2/mods-available/geoip.conf

ile yüklediğimiz geoip modülünü açarak aşağıdaki satırlarla aktif olmasını ve bu işlemleri yaparken kullanacağı veritabanının yolunu belirteceğiz;


GeoIPEnable On
GeoIPDBFile /usr/share/GeoIP/GeoIP.dat

Bu işlemin ardından güncel GeoIP veritabanını belirttiğimiz path’e indirerek mod’u kullanılabilir hale getirmemiz yeterli olacaktır.


cd /tmp
wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCountry/GeoIP.dat.gz
gunzip GeoIP.dat.gz
mkdir -p /usr/share/GeoIP
mv GeoIP.dat /usr/local/GeoIP/
a2enmod geoip
apache2ctl restart

Artık GeoIP  modülümüz kullanıma hazır dilerseniz .htaccess içerisinde ya da direkt olarak apache config’i içerisinde işleme sokabiliriz. Örneğin;


RewriteEngine on
RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE} ^(CA|US)$
RewriteRule ^(.*)$ http://us.domain.com$1 [L]
RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE} ^(TR|DE|SE)$
RewriteRule ^(.*)$ http://eu.domain.com$1 [L]

Gibi big kod ile Kanada ve USA’den gelen kullanıcılaru us subdomain’ine, Türkiye, Almanya ve İsviçreden gelen kullanıcıları eu domain’ine yönlendirmiş oluruz.

Başka bir örnek olarak BTK tarafından anlmasızca siteleri bloklanan Google kısasa kısas yaparak Türkiye’den gelen kullanıcıları bloklamak isteseydi eğer, Apache içerisine şöyle bir ekleme yapması


SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE TR MalUlkeler
Deny from env=MalUlkeler
Allow from all

Bunun türevlerini GeoCity gibi veritabanlarını kullanarak genişletmeniz de mümkündür.

Neden?

Peki neden bunu yazılım içerisinden değil de Apache üzerinden yapıyoruz? Tamamen kişisel bir tercih ve performans kaygısıdır. PHP interpreter’ına girirek bu işlemleri yapmaktansa daha web sunucuya bağlantı kurulduğu anda bu işlemi gerçekleştirmek bir çok yönüyle daha hızlı olacaktır.

Linkler;

[1] http://www.maxmind.com/app/ip-location
[2] http://www.maxmind.com/app/country
[3] http://www.maxmind.com/app/city
[4] http://www.maxmind.com/app/geolitecountry
[5] http://www.maxmind.com/app/geolitecity

Written by leoman

June 5th, 2010 at 8:34 pm