Leoman’s blog

bi blög

Parallels Plesk Asp.NET MVC2 ‘Access is denied’ hatası

leave a comment

Plesk yüklü sunucunuza Asp.NET MVC2 yükledikten sonra applicationlar üzerinde aşağıdaki gibi bir hata almanız olasıdır.

Server Error in ‘/’ Application

Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Could not load file or assembly ‘System.ServiceModel, Version=3.0.0.0 Culture…..

Bunun nedeni MVC ile yüklenen assembly’lerin Microsoft.NET kurulum dizini yerine %windir%\assembly içerisinde olmasındandır.
Bu dizine gerekli izinlerin verilmesi için %plesk_dir%\etc\DiskSecurity\DiskSecurity.xml içerisine tagleri arasına aşağıdaki satırları ekleyerek Plesk Reconfigurator Tool içerisinden Correct disk permissions’ı çalıştırmak bu problemi çözmek için yeterli olacaktır.

Written by leoman

January 11th, 2011 at 1:35 pm

Leave a Reply